Archiwizacja Dokumentów

W trakcie realizacji projektu przez zaangażowane w niego osoby, niezwykle ważna jest wzajemna komunikacja oraz dobry przepływ informacji. Opiera się on głównie na prawidłowym obiegu dokumentów pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za sukces przedsięwzięcia. W sprawnym zarządzaniu dokumentami pomocnym narzędziem jest usługa repositorium.pl. Dzięki temu systemowi możesz wprowadzić w projektach, którymi zarządzasz elektroniczny obieg dokumentów. Dzięki możliwości tworzenia profili projektów masz możliwość oznaczenia grupy osób, które osobiście czuwają na całością przedsięwzięcia lub nad jego poszczególnymi etapami.

Osoby te mogą tworzyć i udostępniać dokumenty w danej grupie. Dzięki temu informacje o wszelkich zmianach w projekcie od razu trafiają do odpowiednich osób. Z repositorium.pl nie musisz martwić się o bezpieczeństwo przedsięwzięcia. System oferuje bowiem usługę archiwizacji dokumentów. Wszystkie utworzone za pośrednictwem strony pliki są automatycznie zapisywane. Archiwizacja dokumentów pozwala na powrót do ich poprzedniej wersji zawsze wtedy kiedy zajdzie taka potrzeba. Możesz również śledzić zmiany jakie są dokonywane w dokumentacji oraz generować specjalne raporty, które będą je obrazować. Wszystko to czyni zarządzanie projektem łatwiejszym i efektywniejszym.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO