Premium 1

249.00 zł/msc
Jednoczesna edycja
15 grup roboczych
Wykup

Premium 2

309.00 zł/msc
Jednoczesna edycja
30 grup roboczych
Wykup

Premium 3

439.00 zł/msc
Jednoczesna edycja
nielimitowanej liczby grup roboczych
Wykup
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO