Elektroniczna Archiwizacja Dokumentów

Realizacja projektów przez podmioty gospodarcze wymaga odpowiedniej struktury organizacyjnej. W jej ramach należy zaplanować przygotowania, przebieg poszczególnych zadań oraz kontrolę wykonania przedsięwzięcia. Na każdym z tych etapów kluczową rolę odgrywa komunikacja oparta na systemie obiegu dokumentów.

Narzędziem które stanowi pomoc w sprawnym zarządzaniu projektem jest usługa repositorium.pl. System ten umożliwia tworzenie struktury wymiany dokumentów online w ramach danego projektu. Pozwala on również na elektroniczną archiwizację dokumentów. Jak to działa? Tworzysz za pośrednictwem panelu administracyjnego profil projektu i przydzielasz do niego określone osoby. W ten sposób uzyskują one możliwość przeglądania, tworzenia, modyfikowania oraz udostępniania plików. Możesz sam decydować o tym jakie uprawnienia mają poszczególni ludzie zaangażowani w projekt.

Dokument utworzony przez jednego z użytkowników jest widoczny dla pozostałych osób. W ten sposób usprawnia się komunikację oraz efektywność pracy. Bezpieczeństwo całego systemu zapewnia elektroniczna archiwizacja dokumentów. Dzięki niej każda edycja lub zmiana w pliku zostaje odnotowana. Tworzone w ten sposób kopie dokumentów pomagają nie tylko określić tempo prac nad projektem, ale również dają możliwość powrotu do ich poprzednich wersji.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO