Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami

Procesy biznesowe w znacznej części opierają się na dokumentach. Są to różnego rodzaju umowy, faktury, pisma urzędowe czy normalna korespondencja. Efektywność przedsiębiorstwa może znacznie podnieść elektroniczne zarządzanie dokumentami, które oferuje usługa serwisu repositorium.pl.

System ten przeznaczony jest do zarządzania różnego rodzaju projektami. Możesz za jego pośrednictwem stworzyć profile prowadzonych projektów i przypisać do nich określone grupy osób. Pomiędzy wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w projekt możliwa jest wymiana plików, ich tworzenie, przeglądanie, modyfikowanie oraz archiwizacja. O poszczególnych uprawnieniach przypisanych osobom decydujesz samodzielnie.

Elektroniczne zarządzanie dokumentami znacząco przyspiesza prace nad projektem oraz pozwala kontrolować oraz koordynować działania wielu osób. W jednym miejscu masz podgląd wszystkich zmian, które były dokonywane w dokumentacji. Możesz generować zsyntetyzowane raporty, które obrazują postęp prac nad projektem. Repositorium.pl to także skuteczne narzędzie do generowania analiz finansowych. Dzięki specjalnemu modułowi możesz w szybki sposób sprawdzić jak wygląda kondycja ekonomiczna danego podmiotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie podczas przejęć oraz fuzji przedsiębiorstw.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO