Elektroniczny Obieg Dokumentów

Działalność podmiotów gospodarczych opiera się w znacznym stopniu na wszelkiego rodzaju dokumentach. Od tego jak sprawnie przebiega przepływ informacji zależy w dużym stopniu czy firma osiągnie sukces na rynku. Ma to szczególne znaczenie podczas realizowania dużych projektów w które jest zaangażowane wiele osób.

Rozwiązaniem jest elektroniczny obieg dokumentów oferowany przez repositorium.pl. System ten stworzony został z myślą o zarządzaniu projektami, a w szczególności dokumentacją z nimi związaną. Dzięki niemu możesz sprawnie koordynować komunikację pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięcia. Po zarejestrowaniu i aktywowaniu konta zyskujesz możliwość stworzenia profili projektów oraz przypisania do nich grup roboczych. Elektroniczny obieg dokumentów sprawia, iż osoby przypisane do danej struktury organizacyjnej mogą tworzyć, przeglądać, udostępniać i edytować pliki. Do systemu mogą dołączyć również osoby, które nie zarejestrowanymi użytkownikami serwisu repositorium.pl.

W każdej chwili możesz śledzić aktywność wszystkich z nich oraz monitorować zmiany w dokumentacji. Pozwala to na precyzyjne określenie jaki jest stopień realizacji projektu i w jakiej fazie aktualnie się znajduje.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO