Porządkowanie Dokumentacji

Od prawidłowego zorganizowania oraz zaplanowania prac zależy w dużym stopniu jej wydajność. Biznes w dużej mierze opiera się na różnego rodzaju dokumentach, a ich sprawny obieg jest podstawą wydajności pracy oraz dobrej komunikacji. Ma to szczególne znaczenie podczas realizacji zaawansowanych projektów w firmie.

Pomocnym narzędziem jest usługa repositorium.pl, która usprawnia obieg oraz porządkowanie dokumentacji związanej z projektem. Tworząc konto w serwisie możesz stworzyć profile poszczególnych przedsięwzięć i kontrolować postępy prac. Do każdego z nich przypisujesz grupę pracowników i nadajesz im odpowiednie uprawnienia. W ramach konkretnych projektów masz możliwość stworzenia folderów zawierających pliki. Ułatwia to porządkowanie dokumentacji oraz daje możliwość przeglądania, tworzenia oraz edycji plików przez upoważnione osoby. Tworzysz w ten sposób system zarządzania dokumentami, do którego dostęp masz niezależnie od miejsca i czasu.

Aby zalogować się do konta wystarczy tylko połączenie z internetem. Repositorium.pl gwarantuje również pełne bezpieczeństwo danych projektu. Wszystkie zmiany w dokumencie powodują, iż automatycznie zostaje utworzona i zarchiwizowana poprzednia wersja pliku. W ten sposób w dowolnym momencie istnieje możliwość powrotu do wcześniejszego dokumentu. Śledzenie aktywności użytkowników oraz zmian przez nich dokonywanych pozwala na łatwe ocenienie stopnia zaawansowania prac na projektem.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO