Program Do Zarządzania Projektami

By zrealizować z sukcesem założenia realizowanego projektu należy sprawnie zaplanować jego organizację, wykonanie oraz monitorowanie postępów. Koordynacja wszystkich tych zadań jest trudna i wymaga wiele czasu oraz umiejętności. Narzędziem które może skutecznie usprawnić te działania jest program do zarządzania projektami repositorium.pl.

Serwis oferuje użytkownikom stworzenie listy przedsięwzięć. Każdy projekt zawiera tytułu, krótki opis, termin realizacji oraz stopień ważności. Możesz samodzielnie przypisać osoby, które będą odpowiedzialne za realizację projektu. Od tej chwili mogą one tworzyć i udostępniać dokumenty, które będą widoczne dla pozostałych użytkowników. Program do zarządzania projektami repositorium.pl automatycznie archiwizuje wszystkie powstałe za jego pośrednictwem pliki.

Możesz dodawać już gotowe dokumenty, albo tworzyć odpowiednie szablony. W ten sposób tworzysz pliki, które mogą być wykorzystane przez Ciebie w przyszłości. Serwis pozwala także na śledzenie aktywności użytkowników przypisanych do projektu. W ten sposób na bieżąco możesz kontrolować stopień realizacji zadań oraz raportować go z wykorzystaniem specjalnie generowanych analiz. Dostęp do tego typu dokumentów zapewnia dedykowana aplikacja mobilna.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO