Przechowywanie Dokumentów

Realizacja projektów związanych z działalnością gospodarczą wiąże się z organizacją, zaplanowaniem i koordynację całego szeregu działań. By proces ten mógł przebiegać sprawnie konieczne jest zadbanie o prawidłowe zarządzanie całością projektu oraz o system obiegu dokumentów. Często bowiem od sprawnej komunikacji pomiędzy partnerami realizującymi przedsięwzięcie zależy powodzenie całego projektu.

Proces ten usprawnia usługa repositorium.pl. Dzięki niej możesz swobodnie zarządzać dokumentami związanymi z realizacją projektu. Po rejestracji oraz utworzeniu konta możesz skorzystać z elektronicznego systemu obiegu oraz przechowywania dokumentów. Umożliwia on przekazywanie wszystkich plików w obrębie osób przypisanych do konkretnego projektu.Zgodnie z nadanymi uprawnieniami poszczególni pracownicy mogą przeglądać, tworzyć, zapisywać oraz dodawać dokumenty.

Bezpieczne przechowywanie dokumentów zapewnia fakt, iż pliki automatycznie się archiwizują. Zabezpiecza to przed utratą dokumentów oraz daje możliwość powrotu do ich poprzednich wersji w każdej chwili. Korzystając z systemu repositorium.pl możesz śledzić wszystkie zmiany dokonywane w projekcie przez zajmujące się z nim osoby. W ten sposób możesz na bieżąco kontrolować projekt oraz postępy przy jego realizacji. Ułatwiają to specjalnie generowane analizy do których masz dostęp również za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO