Repozytorium

Podczas realizacji każdego projektu problemem może okazać odpowiedni obieg dokumentów oraz koordynacja działań osób w niego zaangażowanych. To bardzo ważne, a zarazem trudne, by wszystkie osoby były na bieżąco informowane o wszelkich istotnych zmianach i miały jednocześnie dostęp do dokumentacji projektu. Pomocą dla podmiotów gospodarczych jest usługa oferowana za pośrednictwem strony repositorium.pl.

Jest to innowacyjny program, który pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami w jednym miejscu. Repozytorium pozwala przede wszystkim na łatwe oraz szybkie zarządzanie dokumentami. Możesz stworzyć za pomocą konta użytkownika dowolny projekt i przypisać do niego konkretne osoby, które będą odpowiedzialne realizację całości lub części zadań.

Wszyscy pracownicy mają na bieżąco dostęp do dokumentów związanych z przedsięwzięciem. Możesz sam decydować o uprawnieniach poszczególnych osób związanych z tworzeniem, edycją i udostępnianiem nowych dokumentów. Repozytorium zapewnia również bezpieczeństwo całemu projektowi. Wszystkie utworzone i zmienione za pośrednictwem strony dokumenty są wersjonowanie. W ten sposób każda zmiana pliku jest zapisywana i możesz w każdej chwili powrócić do poprzedniej wersji dokumentu. Repositorium.pl to również szereg innych kompleksowych rozwiązań, które pomagają w odniesieniu Twojej firmie sukcesu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO