Repozytorium Dokumentów

Podczas realizacji skomplikowanego projektu od dobrej komunikacji pomiędzy poszczególnymi osobami, które są w niego zaangażowane, często zależy końcowy sukces. Ułatwieniem w tej kwestii dla wszystkich podmiotów gospodarczych jest usługa repositorium.pl. Serwis umożliwia stworzenie elektronicznego repozytorium dokumentów. Możesz stworzyć specjalny profil każdego z projektów, przypisać do niego użytkowników oraz określić ich kompetencje.

W stworzonej w ten sposób strukturze jest możliwe tworzenie, edytowanie oraz udostępnianie plików. Elektroniczne repozytorium dokumentów pozwala usprawnić komunikację oraz przyspieszyć pracę nad projektem. Możesz na bieżąco kontrolować i śledzić wszelkie zmiany dokonywane przez użytkowników. W ten sposób masz pełną świadomość tego na jakim etapie realizacji znajduje się projekt. Dane te pomagają śledzić specjalnie generowane raporty, do których masz dodatkowo dostęp za pośrednictwem specjalnie stworzonej w tym celu aplikacji mobilnej. Dużym udogodnieniem jest fakt, iż do współpracy oraz systemu wymiany dokumentów możesz również włączyć osoby, które nie posiadają zarejestrowanego konta w serwisie repositorium.pl. Wystarczy w tym celu skorzystać z opcji wysyłania zaproszeń.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO