System Obiegu Dokumentów

O sukcesie firmy na rynku oraz projektów przez nie realizowanych w dużym stopniu decyduje sprawny system obiegu dokumentów. Podczas prowadzenia działalności gospodarczej nieodłączną jej część stanowi korespondencja urzędowa, faktury, umowy oraz inne. Od sprawnego zarządzania dokumentami zależy w dużym stopniu skuteczność prowadzonych działań.

Portal repositorium.pl oferuje profesjonalny i nowoczesny system obiegu dokumentów. Dzięki niemu masz szansę na zwiększenie efektywności w procesie zarządzania projektami. Po utworzeniu konta w serwisie oraz profilu danego przedsięwzięcia możesz przypisać do niego osoby z firmy oraz spoza niej, które będą brały udział w jego realizacji.

System pozwala na wymianę, tworzenie oraz modyfikację dokumentów wewnątrz tej grupy. Każdy zyskuje natychmiastowy dostęp od utworzonych i opublikowanych przez innych użytkowników plików. W ten sposób usprawnia się komunikacje, a efektywność prowadzonych działań wzrasta. Portal oferuje również wiele ciekawych narzędzi. Oferuje dostęp do specjalnie generowanych raportów, które obrazują bieżące postępy w realizacji projektu. Dokumenty te można uzyskać również za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne. Bezpieczeństwo plików jest zapewnione poprzez automatyczną archiwizację plików oraz zapisywanie w historii ich poprzednich wersji.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO