System Zarządzania Dokumentami

W sprawnej realizacji projektów oraz innych zadań pomaga system zarządzania dokumentami. W przypadku dużych przedsięwzięć od obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi osobami zależy często powodzenie całego projektu. Narzędziem które pomaga w koordynacji przepływu informacji jest usługa repositorium.pl. Dzięki niej masz możliwość zarządzania swoimi projektami w jednym miejscu w oparciu o elektroniczny system zarządzania dokumentami. Pozwala to na dużą oszczędność czasu oraz sprawia, że współpraca pomiędzy poszczególnym osobami zaangażowanymi w projekt jest wydajniejsza.

Wszystkie potrzebne pliki są zgromadzone w jednym miejscu. Możesz je w łatwy sposób udostępniać, tworzyć oraz edytować. Dzięki temu o ważnych zmianach lub nowych działaniach od razu zostaną poinformowane wszystkie przypisane w systemie do projektu osoby. Repositorium.pl jest bardzo proste w obsłudze oraz posiada intuicyjny interfejs.

System jest przy tym bardzo bezpieczny i zapobiega niebezpieczeństwu utraty cennych danych. Wszystkie dokumenty są archiwizowane. Każda ich modyfikacja powoduje, iż poprzednia wersja zostaje zapisana i łatwo do niej powrócić. Dużą zaletą usługi jest również fakt, iż do współpracy nad projektem możesz zaprosić także osoby, które nie posiadają zarejestrowanego konta w repositorium.pl. Wystarczy tylko, że wyślesz im zaproszenie. Dzięki temu usługa jest nie tylko systemem zarządzania dokumentami, ale również znacznie podnosi efektywność przedsiębiorstwa.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO