Zarządzanie Dokumentami

O sukcesie projektu decyduje wielu czynników, wśród których najważniejszym jest prawidłowy przepływ informacji. Wszelkie zmiany, pojawiające się zagrożenia lub szanse powinny być od razu komunikowane wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie dokumentami. Od tego elementu niejednokrotnie zależy powodzenie projektu.

Narzędziem, które usprawnia ten proces jest usługa serwisu repositorium.pl. Dzięki niej możesz ułatwić zarządzanie dokumentami w swojej firmie. Jak to działa? Po utworzeniu konta w serwisie możesz utworzyć własny projekt i przypisać do niego odpowiedzialne osoby. Pracownicy według przypisanych im uprawnień mogą tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty związane z projektem. Cała dokumentacja dostępna jest w jednym miejscu i mają do niej dostęp uprawnieni pracownicy.

Dodatkowo możesz zaprosić do pracy nad projektem osoby spoza firmy. Wystarczy wysłać im w tym celu specjalne zaproszenie dostępne z panelu użytkownika. Repositorium.pl zwiększa także bezpieczeństwo całego projektu. Wszystkie utworzone za pomocą serwisu dokumenty są archiwizowane i możesz w szybki sposób powrócić do ich poprzednich wersji. Strona umożliwia również śledzenie wszelkich dokonanych w dokumentacji zmian. Dzięki temu możesz na bieżąco śledzić postępy w realizacji całego projektu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO