Zarządzanie zasobami ludzkimi

Realizacja każdego projektu to przedsięwzięcie, które wymaga wcześniejszego planowania oraz koordynacji. W zadania tego typu zaangażowani są ludzie, dlatego końcowy sukces zależy w dużym stopniu od sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi. Narzędziem które to ułatwia jest usługa repositorium.pl. Dzięki niej zyskujesz możliwość usprawnienia realizacji projektu, poprzez zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań.

System daje możliwość stworzenia własnego przedsięwzięcia i przypisania do niego określonych osób, które będą za niego odpowiedzialne. Zarządzanie zasobami ludzkimi ułatwia opcja dostosowania uprawnień każdego z zaangażowanych w prace pracowników. W ten sposób możesz określić czy dana osoba może tworzyć i dodawać nowe dokumenty do projektu, czy też jedynie być ich odbiorcą. Cały obieg dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, dzięki czemu dostęp do nich jest możliwy niezależnie od miejsca pobytu. Znacząca ułatwia to i przyspiesza prowadzone prace.

Dodatkowo repositorium.pl daje możliwość śledzenia na bieżąco postępów w realizacji projektu. Każda zmiana w dokumentacji, dodanie nowego pliku lub jego edycja są widoczne w specjalnej zakładce obrazującej ostatnią aktywność osób zaangażowanych w projekt. Analizę postępów ułatwiają również specjalnie generowane raporty. Repositorium.pl to pomocne narzędzie dla każdego, kto prowadzi własny biznes.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO